Centrum Egzaminacyjne ECDL


Firma Netion jest pierwszym certyfikowanym ośrodkiem w województwie świętokrzyskim który pomyślnie przeszedł proces akredytacji przez Komisje ds. jakości Polskiego Towarzystwa Informatycznego jako Centrum Egzaminacyjne ECDL (PL-CE0115) Netion.
Przy współpracy z naszymi laboratoriami jesteśmy uprawnieni do organizowania szkoleń i egzaminów ECDL  z takich produktów jak:

 • ECDL e-Citizen,
  e-Citizen został zaprojektowany tak, aby pomagać użytkownikom wykorzystywać maksymalnie Internet poprzez wyjaśnienie reguł jego działania oraz pokazanie jak może on być użyty do wielu zastosowań. Zawiera załatwianie spraw urzędowych, znajdowanie informacji, robienie zakupów a także komunikowanie się z rodziną i przyjaciółmi za pośrednictwem Internetu.
 • ECDL Start,
  Jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie dowolnie wybranych czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Kandydat sam wybiera interesujące go moduły i zdaje z nich egzaminy dokładnie na takich samych zasadach jak w przypadku pełnego certyfikatu ECDL
 • ECDL Core,
  Ten certyfikat zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych.
 • ECDL Advanced,
  To układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym: Przetwarzanie tekstu, Arkusze kalkulacyjne, Bazy danych oraz Grafika menedżerska i prezentacyjna.
 • ECDL WebStarter,
  To Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Certyfikat ECDL WebStarter zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych. Aby uzyskać Certyfikat ECDL WebStarter należy zdać jeden praktyczny egzamin.

Z Centrum Egzaminacyjnym Netion współpracę podjęło już ponad 10 certyfikowanych egzaminatorów .
Zapraszamy wszystkich Państwa do współpracy. Zapewniamy pomoc merytoryczną przy tworzeniu nowych laboratoriów w województwie świętokrzyskim. Chętnie podzielimy się naszą wiedzą nt. tworzenia nowych ośrodków ECDL.