E-Learning


Zajmujemy się kompleksowym wdrożeniem systemu e-learningowego (Moodle, Dokeos, e-portfolio Mahara) w organizacji. Nasze działania składają się z kilku etapów:

  • oszacowania wymagań i potrzeb organizacji oraz dostosowania platformy e-learningowej do wypracowanych założeń oraz integracji z systemami już działającymi w organizacji,
  • instalacji i konfiguracji systemu e-learningowego z uwzględnieniem odpowiednich funkcjonalności, rozszerzeń, modułów i komponentów,
  • pomocy technicznej po wdrożeniu (aktualizacja oprogramowania, pomoc przy administracji platformą, pomoc techniczna):

System Moodle
Moodle jest Systemem Zarządzania Kursami (CMS), znanym jako System Zarządzania Nauczaniem (LMS) lub Wirtualnym Środowiskiem Nauczania (VLE). Jest to aplikacja internetowa, którą nauczyciele mogą dowolnie wykorzystywać do tworzenia witryn edukacyjnych.

System Dokeos
Dokeos jest oprogramowaniem e-learningowym, dostępnym w wielu wersjach językowych, które pomaga organizacjom na całym świecie zarządzać procesem kształcenia. Pozwala on wykładowcom tworzyć zawartość merytoryczną i strukturę kursów, utrzymywać interakcję ze studentami i śledzić ich postępy przez zastosowanie systemu raportowania.
 

Wszystkie wdrożenia prowadzimy przy ścisłej współpracy z serwisem Moodler.pl